Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Εντυπώσεις και απορίες / Impretions and questions for Iceland

Νηπιαγωγειο Αρκίτσας: Εντυπώσεις και απορίες που εκφράσανε τα παιδιά παρατηρώντας τις εικόνες από την Ισλανδία
Kindergartena Of Arkitsa:Childrens Impretions and questions while they were watching images from Iceland

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου