Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Μαθαίνουμε για την Ισλανδία / Learning about Iceland

Kindergarten of Arkitsa:We are learning looking at the images of Iceland and then we are drawing
Νηπιαγωγείο Αρκιτσας: Παρατηρώντας τις εικόνες και μαθαίνοντας ζωγραφίζουμε την Ισλανδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου